top of page

Player

Bibliotekarien utan förflutet

Det verkar också stämma. Anna är ivrig att få börja rädda biblioteket och funderar en kort stund på att sluta kolla boken och gå vidare. Men hon har ju ändå kommit så långt, och tänk om det just är de sista frågorna som visar att boken är förhäxad.... Hon bestämmer sig för att fortsätta med de sista frågorna.

 

Hon har nu kommit till det nästsista kapitlet som handlar om att nätverka. Där finns en kort fråga: Vem är den bästa samarbetspartnern?

Kolla svaret
bottom of page