top of page

Player

Bibliotekarien utan förflutet

Yes, det sista kapitlet! För den här delen – "Kontakt och dialog" – finns två frågor att kolla. 

Vad väcker säkert besökarnas intresse då man ordnar pop-up-bibliotek?

Kolla svaret
bottom of page