top of page

Player

Bibliotekarien utan förflutet

Så bra, nu vet vi att boken inte är förhäxad. Då återstår "bara" att rädda kollegorna, återfå minnet och upphäva förtrollningen. Hur svårt kan det vara? 

Anna pustar ut och drar efter andan.  

Ps. Du kan också ta en paus och komma tillbaka för del 2 senare. 

Fortsätt till del 2: Hitta trollformeln
bottom of page