top of page

Player

Bibliotekarien utan förflutet

Ja, det lyckades. Alla sirener på plats har blivit bibliotekarier igen. De berättar lite mer om vad som hänt.

 

"Den som förhäxat biblioteket är tydligen från Rumänien och kallar sig Mr Music. Han älskade musik som barn och ville lära sig läsa noter, trumma, spela piano, … men hans föräldrar hindrade honom. Att förhäxa musikbibliotek och -avdelningar världen över är hans revansch. När ingen längre vågar besöka biblioteken får han ha dem helt för sig själv."

 

Det enda sättet att bryta förtrollningen är att väcka alla varelser till liv igen i rätt ordning. Sirenerna känner inte till den rätta ordningen, utan vet bara att nästa i tur är zombierna. 

Gå vidare till zombierna
bottom of page