Bibliotekarien utan förflutet

Player

Anna hittar ett exemplar av handboken bredvid meddelandet, Tänk om den också är förhäxad? då ger den knappast rätt svar.

 

Anna har två val:

1) Börja med att först ta reda på om boken är äkta. (Del 1, 30 min)

2) Chansa och börja direkt söka trollformeln. (Del 2, 60 min)

Valet är ditt – om du vill spela båda delarna är det bra att börja med den första delen. Den är också bra uppvärmning för del 2.

Del 1: Kolla bokens äkthet
Del 2: Hitta trollformeln