top of page

Player

Bibliotekarien utan förflutet

Det hjälper inte heller, zombierna står fortfarande kvar framför er.

 

När Anna visar dem bilden på sidan 28 stiger en av dem som inte sagt ett ord hittills fram och viskar långsamt:

 

“Pappa predikade att året sätter mig fri”

 

och ger dem sedan ett ihopskrynklat fotografi.

 

Vilket årtal kan det handla om?

Kolla svaret
bottom of page