top of page

Player

Bibliotekarien utan förflutet

Anna väljer att börja med att kolla att boken är äkta. Hon bestämmer sig för att göra stickprov i boken och använda en "fråga-svar"-lista som finns på väggen. Om svaret i boken stämmer överens med svaret i listan är sannolikheten stor att boken är äkta. 

Frågorna kommer i samma följd som kapitlen i boken. Skönt, då vet hon var hon ska söka. Den första frågan handlar om kapitel 1: "Musikbibliotekarierna i en föränderlig värld".

Hur många procent av de 111 bibliotekarier som deltog i en studie anser att arbetsuppgifterna har förändrats mycket under karriären?

Kolla svaret
bottom of page