top of page

Player

Bibliotekarien utan förflutet

Yes, de lyckades återställa lösenordet och öppna textdokumentet. 

 

Men vad ska det här betyda – allt detta besvär för tre länkar? Hur kan de ge tillgång till trollformeln?

Förbannelsen kan brytas genom att följa mina spellistor. 

Kolla svaret
bottom of page