top of page

Player

Bibliotekarien utan förflutet

So far so good.

 

Nästa fråga berör en bild i kapitel 2, som handlar om format och musiksamlingarnas framtid. 

 

Ett ord är fel. Vad borde det stå i stället? 

books.png
Kolla svaret
bottom of page