top of page

Player

Bibliotekarien utan förflutet

Kapitel 3 handlar om att skapa upplevelser för besökarna och att ge relevanta tips.

Hur många minuter spenderar en besökare i medeltal bland hyllorna? 

Kolla svaret
bottom of page