top of page

Player

Bibliotekarien utan förflutet

Kapitel 6 handlar om olika musikevenemang som man kan ordna på biblioteket. Anna kommer på sig själv med att intresserat börja läsa om olika tips och exempel. Hon får en bekant känsla, nästan som om det här är något hon kommer ihåg!

Vad är enligt Kirjastoveikko viktigast då man spelar in video och streamar?

Kolla svaret
bottom of page