top of page

Player

Kirjastolainen vailla menneisyyttä

Anna selvittää ensin, onko kirja kirottu. Hän päättää ottaa satunnaisen otannan kirjasta ja käyttää seinällä olevaa "kysymys-vastaus" -listaa avukseen. Jos kirjasta löydetyt vastaukset vastaavat listassa olevia vastauksia, kirja on todennäköisesti aito.  

kysymykset tulevat onneksi samassa järjestyksessä kuin kirjan luvut, joten Annan on helppo tietää mistä vastauksia kannattaa etsiä. Ensimmäinen kysymys koskee lukua 1: "Musiikkikirjastolainen muuttuvassa maailmassa".

Kuinka suuri osa 111:stä kyselyyn osallistuneesta kirjastolaisesta on sitä mieltä, että työtehtävät ovat työuran aikana muuttuneet paljon?

Tarkista vastaus
bottom of page